10.10.2017

Ceník

CZK s DPH EU
AKTIVNÍ ÚČASTNÍK 2420 Kč 94 €
PASIVNÍ ÚČASTNÍK 0 Kč 0 €
PASIVNÍ ÚČASTNÍK + SPOLEČENSKÝ VEČER + DOPROVODNÉ AKCE 1090 Kč 42 €
TIŠTĚNÝ SBORNÍK 1210 Kč 47 €

Fakturační údaje

Poplatek bude hrazen ve prospěch:

Vysoké učení technického v Brně, Fakulty stavební

Veveří 331/95

602 00, Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Platbu je potřeba provést do 10. 1. 2020

CZK platby

Číslo účtu: 111044081/0300

Variabilní symbol: 12900002

Specifický symbol: vygenerován při registraci

Při platbě je nutné uvést specifický i variabilní symbol!

EU platby

Číslo účtu: 1017324663/300

IBAN: CZ15 0300 0000 0010 1732 4663

BIC(SWIFT): CEKOCZP

Měna účtu: EUR

Kód banky 0300