1.10.2018

Článek

Informace pro přípravu článku:

Články budou letos odevzdávány ve wordové šabloně, kterou si můžete stáhnout ZDE. (po kliknutí na odkaz se začne stahovat šablona). Maximální délka článku (včetně obrázků, grafů, literatury i abstraktu) je 6 stran. Minimální požadovaný rozsah článku jsou 4 strany. Strukturu článku je žádoucí dodržovat, pokud se však jedná o tzv. rešerši, dodržujte strukturu přiměřeně.

Prosíme o dodržování šablony, text vepisujte přímo do šablony, nekopírujte jej. Případně použijte funkci vložit jinak.

Obrázky vkládejte přímo do článku, ale počítejte s tím, že se budou nahrávat rovněž zvlášť, tj. ve formátu JPG či PNG. Minimální požadované rozlišení obrázků je 300 dpi, maximální velikost obrázku je 15 x 15 cm.

V recenzním řízení budou hodnocena tato kritéria:

  • zda abstrakt koresponduje s obsahem článku,
  • zda článek obsahuje cíl výzkumu, metodiku, výsledky, diskuzi a závěr,
  • zda jsou metodické postupy jasně popsány,
  • zda je analýza stávajícího stavu kvalitně provedena,
  • zda článek obsahuje originální analýzy a výsledky,
  • zda je navržená metodika v článku relevantní,
  • zda jsou reference k článku korektní a v dostatečném počtu,
  • zda je článek formálně a jazykově v pořádku,
  • zda je téma článku aktuální.

Recenzenti mají k dispozici informaci o studovaném ročníku DSP autora a při hodnocení článků k tomuto budou rovněž přihlížet.

Před odesláním článku důsledně zkontrolujte dodržení požadovaných stylů odstavců. Pro lepší kontrolu článek před odevzdáním uložte rovněž v PDF, odevzdávat se bude článek v obou formátech. Další části budou obrázky v samostatné zazipované složce.

Jednotlivé soubory pojmenujte následovně: článek: specificky symbol.docx, článek v pdf: specificky symbol.pdf, obrázky: specifickysymbol.zip (například 10001.docx, 10001.pdf, 10001.zip)

Informace o zpracování osobních údajů na VUT je umístěna na https://www.vutbr.cz/vut/osobni-udaje.