10.10.2017

Konference

Konference je určena pro všechny studenty doktorských studijních programů nejen ze stavebních fakult, ale i fakult podobně zaměřených, nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Konference se bude konat 23.1. 2020.

Příspěvky jednotlivých účastníků budou vydány elekronicky na přenosném nosiči s přiřazeným číslem ISBN.  V průběhu konference budou články prezentovány ostatním účastníkům ve formě klasické prezentace nebo v posterové sekci. Bude tedy možné diskutovat se všemi kolegy a odborníky z praxe nad vlastní vědecko-výzkumnou prací. V rámci prezentací a diskuzí lze navázat kontakty s kolegy řešící podobné téma z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. navázat spolupráci i s praxí.