11.10.2017

Program

07:30–08:00   Prezence účastníků a návštěvníků konference

08:00–08:30   Slavnostní zahájení konference v aule Fakulty stavební

08:30–16:00   Jednání v sekcích

16:00–18:00   Doprovodný program

18:00–19:00   Oficiální zakončení konference v aule Fakulty stavební

19:00–24:00   Společenský večer v reprezentačních prostorách Fakulty stavební

Změna programu vyhrazena