10.10.2017

Účastník

Informace pro účastníky:

Pro účast na konferenci je potřeba se zaregistrovat, termín registrace je 30. 10. 2019.

Můžete se zaregistrovat jako aktivní účastník, v tomto případě od Vás budeme očekávat článek a poster. Článek prochází recenzním řízením, recenze Vám bude zaslána na mail uvedený při registraci. Všechny články, které projdou recenzním řízením, budou vydány ve sborníku konference. Naší snahou je umožnit všem autorům (aktivním účastníkům) prezentovat své články na konferenci.

Konference se lze zúčastnit rovněž pasivně (pasivní účastník nepublikuje článek a může libovolně přecházet mezi sekcemi).

Ceník pro všechny typy registrací je zde.

Pro aktivní účastníky platí následující termíny pro odevzdání abstraktu a článku:

• Odevzdání abstraktu 30. 10. 2019 (při registraci)

• Odevzdání článku 10. 11. 2019,

• Odevzdání posteru 17. 1. 2020