17.10.2017

Abstrakt

Termín odeslání abstraktu je do 15. 12. 2017

Požadavky:
– Délka abstraktu:
+ v českém jazyce 500 až 1000 znaků (včetně mezer),
+ v anglickém jazyce 500 až 1000 znaků (včetně mezer).
– Klíčová slova do počtu 5.

Pro odeslání abstraktu použijte níže uvedený formulář.
Pro odeslání abstraktu článku psané v anglickém jazyce použijte formulář nacházející se v anglické verzi webu.